Kiriman tidak dijawab | Topik aktif Waktu sekarang ialah Sabtu, 31 Jul 2021 3:23 am

Bahasa:
Portal APIS - Forum - Pendaftaran 

Dengan mengakses “Portal APIS - Forum” (“kami”, “Portal APIS - Forum”, “https://forum.alumni-sbp.org.my”), anda bersetuju supaya terikat di sisi undang-undang oleh syarat-syarat berikut. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat di sisi undang-undang oleh syarat-syarat ini, sila jangan akses dan/atau gunakan “Portal APIS - Forum”. Kami mungkin menukar syarat-syarat ini pada bila-bila masa dan kami akan berusaha dengan sedaya upaya untuk memberitahu anda, namun kami mengharapkan supaya anda sendiri mengkaji syarat-syarat ini secara tetap selama penggunaan “Portal APIS - Forum” secara berterusan setelah perubahan dibuat bermakna anda bersetuju untuk terikat di sisi undang-undang oleh syarat-syarat ini setelah ia dikemaskinikan dan/atau dipinda.

Forum kami dikuasakan oleh phpBB (“mereka”, “perisian phpBB”, “www.phpbb.com”, “Kumpulan phpBB”, “Pasukan-pasukan phpBB”) iaitu sebuah produk forum yang dikeluarkan di bawah “Lesen Awam Am” (“GPL”) dan boleh dimuat turun daripada www.phpbb.com. Perisian phpBB hanya menyediakan kemudahan perbincangan berdasarkan Internet, dan Kumpulan phpBB tidak bertanggungjawab atas apa yang kami benarkan dan/atau tidak benarkan sebagai kandungan dan/atau kelakuan. Untuk maklumat lanjut mengenai phpBB, sila lihat: http://www.phpbb.com/.

Anda bersetuju untuk tidak mengirim sebarang bahan yang mengandungi kata-kata kesat, lucah, tidak beradab, memfitnah, menaikkan kebencian, mengugut, berdasarkan seksual atau sebarang bahan lain yang boleh melanggar mana-mana undang-undang dalam negara anda, negara yang menempatkan “Portal APIS - Forum” atau Undang-undang Antarabangsa. Perbuatan demikian boleh menyebabkan anda disekat secara serta-merta dan sepanjang hayat, dengan pemberitahuan kepada Penyedia Perkhidmatan Internet anda jika perlu. Alamat IP bagi semua kiriman akan dicatat untuk membantu kami menguatkuasakan syarat-syarat ini. Anda bersetuju bahawa “Portal APIS - Forum” mempunyai hak untuk membuang, menyunting, memindah atau menutup mana-mana topik yang kami rasa perlu. Sebagai seorang pengguna, anda bersetuju bahawa mana-mana maklumat yang anda masukkan disimpan dalam pangkalan data. Walaupun maklumat ini tidak akan diberikan kepada mana-mana pihak parti ketiga tanpa kebenaran anda, “Portal APIS - Forum” dan phpBB tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana usaha pencerobohan yang boleh mendedahkan data tersebut.cron