Kiriman tidak dijawab | Topik aktif Waktu sekarang ialah Ahad, 20 Okt 2019 2:30 pmJawab topik  [ 23 kiriman ]  Pergi ke muka 1, 2  Berikutnya
Aqidah Ahl Sunnah Wal Jamaah 
Pengarang Mesej
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Assalamualaikum,

Rasanya, sesuai sekali didalam ruangan ini ana berkongsi sedikit ilmu terutama sekali di dalam ilmu tauhid, yakni, i\'tiqad aqidah bagi seseorang yang menggelarkan diri dengan ahl sunnah wal jamaah.

Apakah bentuk i\'tiqad ahl sunnah? Adakah kita mahir dengan formula imam-imam aqidah yang telah digariskan terdahulu terutama aqidah asy\'ariyyah, maturidiyyah dan tahawiyyah?

Soal aqidah merupakan soal tunjang yang membezakan antara muslim dan ghair muslim, jadi semestinya penekanan yang sangat berat perlu didalam soal ini dan menjadi perkara utama bagi bakal pejuang-pejuang islam untuk dikhatamkan. Tanpa aqidah yang sah serta mantap, usaha dakwah tidak akan kemana bak perahu kecil yang meniti ombak menggunung, pastikan tenggelam.

Isu utamanya, RAMAI dikalangan dai\'e yang telah terbabas didalam isu aqidah ini. Punca utamanya adalah dimomok oleh i\'tiqad-i\'tiqad yang tidak sahih dan sering kali termasuk didalam kelompok mujassimah(menyatakan Allah mempunyai jisim) dan musyabbih (menyerupakan Allah dengan makhluq). Antara kesilapan-kesilapan I\'tiqad adalah seperti dibawah:

1) Allah mempunyai tangan - Surah Al Fath, Ayat 10

\"YaduLlahi fauqa aidiihim\"
Maksud secara literal : \"Tangan Allah diatas tangan-tangan mereka\"

Kesilapan beriman dengan ayat ini jika diambil paham secara lateral membawa kepada mujassimah (Allah mempunyai anggota iaitu tangan). Walaupun paham dengan menyatakan tangan itu berlainan dengan tangan makhluq. Kaedah beriman dengan ayat ini jika mengikut tafwid ialah, dengan memulangkan maksudnya kepada Allah, dan, mengikut kaedah ta\'wil ialah kaedah memahamkannya mengikut kesesuaian (konteks) ayat.

Maka, pemahaman ayat adalah seperti dibawah:


Maksudnya :
Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar.

2)Allah duduk bersemanyam diatas ArshNya - Surah Taha, ayat 5

Maksudnya : Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.

Kaedah beriman dengan ayat ini secara literal (mengakui Allah duduk diatas arsh secara fizikal) merupakan i\'tiqad yang batil, dimana kita telah menisbahkan Allah Rabbul Jalil kepada tempat, na\'uzubiLlah.

Demikian diantara kesalahan dan kesilapannya dalam i\'tiqad.

InsyaAllah ana memulakan dengan pengenalan ilmu tauhid didalam posting-posting selepas ini, moga-moga Allah memudahkan usaha ini dan jika terdapat kesalahan atau kesilapan atau ketidaksamaan pemahaman, sila nyatakan semoga boleh kita mendapat rahmat Allah dan keredhoaannya.


Selasa, 19 Ogo 2008 10:17 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Ana cenderong untuk menngunakan kaedah sifat 20, kaedah ini merupakan satu rumusan yang paling komrehensive mengikut kaedah asyariyyah untuk mempelajari ilm tauhid.


Kaedah Memahami ilm Tauhid, Sifat 20

InsyaALlah kita mulakan dengan memperkenalkan ilmu tauhid itu sendiri,


1. Nama ilmu ini yaitu ilmu Tauhid, ilmu Kalam, ilmu Sifat, ilmu Ussuluddin, ilmu ‘Aqidul Iman

2. Tempat ambilannya : yaitu diterbitkan daripada Qur’an dan Hadith

3. Kandungannya yaitu mengandung pengetahuan dari hal membahas ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada rasul-rasulNya, daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh I’tikad yang yakin (kepercayaan yang putus/Jazam sekira-kira menaikkan perasaan/Zauk untuk beramal menurut bagaimana kepercayaan itu.

4. Tempat bahasannya atau Maudu’nya kepada empat tempat:
a. Pada Zat Allah Ta’ala dari segi sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang mustahil padaNya dan sifat-sifat yang harus padaNya.
b. Pada zat rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang mustahil padanya dan sifat-sifat yang harus padanya
c. Pada segala kejadian dari segi jirim dan jisim dan aradh sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuknya dan dalil bagi wujud yang menjadikan dia
d. Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran rasul-rasul Allah seperti hal-hal surga dan neraka dan hari kiamat

5. Faedah ilmu ini yaitu dapat mengenal Tuhan dan percaya akan rasul dan mendapat kebahagian hidup didunia dan hidup di akhirat yang kekal.

6. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, yaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama islam dan yang paling utama sekali dalam agama islam.

7. Orang yang menghantarkan ilmu ini atau mengeluarkannya yaitu, yang pertama mereka yang menghantarkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan meraka yang menyalahi ialah dari pada ulama-ulama yang mashur yaitu Imam Abu Al hasan Al Asy’ari dan Imam Abu Mansur At Maturidi tetapi mereka pertama yang menerima ilmu tauhid daripada Allah Ta’ala ialah nabi Adam alaihissalam, dan yang akhir sekali Nabi Muhammad SAW.

8. Hukumnya, yaitu fardhu ‘ain bagi tiap-tiap orang yang mukallaf laki-laki atau perempuan mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada Allah Ta’ala dengan jalan Ijmal atau ringkasan begitu juga bagi rasul-rasul Allah dan dengan jalan tafsil atau uraian

9. Kelebihannya yaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain-lain, karena menurut haditsnya nabi: Inallahata’ala lam yafrid syai’an afdola minattauhid wasshalati walaukana syai’an afdola mintu laf tarodohu ‘ala malaikatihi minhum raakitu wa minhum sajidu, artinya, Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdhol daripada mengEsakan Tuhan. Jika ada sesuatu terlebih afdhol daripadanya niscaya tetaplah telah difardhukan kepada malaikatnya padahal setengah daripada malaikatnya itu ada yang ruku’ selamanya dan setengah ada yang sujud selamanya dan juga ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib diketahui dan lagi karena mulia , yaitu Zat Tuhan dan rasul dan dari itu maka jadilah maudu’nya semulia-mulia ilmu dalam agama islam.

10. Kesudahan ilmu ini yaitu dapat membedakan antara I’tikad dan kepercayaan sah dengan yang batil dan dapat pula membedakan antara yang menjadikan dengan yang dijadikan atau antara yang Qadim dengan yang muhadasNya


Selasa, 19 Ogo 2008 5:59 pm
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Marhaban ya Syahrul Mubarak...

A~sif, baru sempat untuk menyambung, untuk pengetahuan, penulisan ini berdasarkan 2 buah kitab iaitu Sifat 20 oleh Syaikh Abdul Karim bin Muhammad Nur dan Pedoman Ilmu Tauhid oleh Syaikh Haji Osman Bin Jantan.

Iman

Iman adalah perbuatan membenarkan Allah dan membenarkan RasuluLlah Al Mustafa, yang memberi erti bahawa membenarkan apa yang datang dari Baginda RasuluLlah adalah daripada Allah Ta\'ala, bukan dari diri baginda sendiri.

Juga boleh dikatakan mengakui dengan lidah, berbuat dengan anggota dan menyakini dengan hati akan rukun-rukunnya :

1) Beriman kepada Allah]
2) Beriman kepada malaikat
3) Beriman kepada Kitab-kitab
4) Beriman kepada Rasul
5) Beriman kepada Yaumul Qiyamah
6) Beriman kepada Qada\' dan Qadar

Islam

Islam ertinya tunduk dan patuh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Baginda RasuluLlah .

Iman dan Islam adalah tidak dapat dipisahkan, kerana sesungguhnya mukmin itu adalah muslim.

Sabit islamnya adalah apabila mengucap akan Syahadah yakni;

Asyhadu an laa ilaaha illaLlah,
Wa Asyhadu anna Muhammadar RasuluLlah.

Aku menjadi saksi bahawa tidak ada tuhan selain Allah
dan Aku Menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Pesuruh Allah

Maka wajib keatasnya akan rukun ini;
1) Shahadah
2) Solah
3) Saum (Puasa)
4) Zakah
5) Hajj

Kufur
Mengingkari ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Al Mustafa, maka termasuk didalam golongan kafir.

Riddah
Ertinya terkeluar dari Islam, murtad.

Nifak
Islam hanya secara zahir, tetapi batinnya tidak beriman, yaitu munafik

Syirik
Menyekutukan Allah dengan selain dariNya.


Selasa, 02 Sep 2008 10:38 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Hukum

Definisinya ialah menetapkan atau menolak sesuatu perkara terhadap sesuatu yang lain. Atau boleh juga dikatakan sebagai sesuatu ketetapan yang dipaksakan atau ditentukan akan kelakuan atau pekerjaan atau perkara oleh pihak-pihak berwajib, pabila bila dilanggar maka akan tersabit pelaku kesalahan tersebut dengan sesuatu hukuman.

Hukum Terbahagi 3
1) Hukum Syara\' (Syar\'ie)
2) Hukum Akal (\'Aqal)
3) Hukum Adat (\'Adi)


Jumaat, 05 Sep 2008 9:49 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Hukum Syara\' (Syar\'ie)

Hukum syara\' didefinasikan sebagai menetapkan atau menolak sesuatu perkara dengan menggunakan dalil syara\' iaitu berdasarkan Al Quran, Hadith, Ijma\' dan Qiyas.

Terbahagi pula hukum syara\' kepada dua iaitu :

1) Hukum Taklifi : Perintah Allah untuk mengerjakan yang fardhu (wajib) dan sunat, laranganNya dari mengerjakan yang Haram dan Makruh serta keharusan mengerjakan yang mubah (harus). Hukum ini dikenali sebagai ahkaamul khamsah (hukum yang lima) yakni, terdiri daripada:

1) Wajib - Berpahala dikerjakan, berdosa di tinggalkannya
2) Sunat - Berpahala dikerjakan, tiada disiksa meninggalkannya.
3) Haram - Berdosa dikerjakan, berpahala ditinggal
4) Makruh - Berpahala ditinggalkan, tiada disiksa jika mengerjakannya.
5) Mubah - Harus dikerjakan atau ditinggalkan.

2) Hukum Wadh\'i : Sesuatu perintah Allah untuk menunjukkan sesuatu itu menjadi sebab, syarat, mani\' (halangan) atau batal. Ianya terdiri daripada :

1) Sebab - apa-apa yang menyebabkan akan laksananya sesuatu keadaan atau pekerjaan, contoh, keluar mani sebab bagi mandi wajib.
2) Syarat - apa-apa yang perlu bagi laksananya sesuatu perkara, contoh, air mutlak syarat sah wudhu\'
3) Mani\' (Halangan) - Apa-apa yang menghalang laksananya sesuatu perkara atau pekerjaan, contohnya, haid menghalang sahnya solat dan saum(puasa)
4) Sah - Keadaan sesuatu pekerjaan yang sempurna syarat dan rukunnya dan tiada menghalanginya.
5) Batal - Keadaan sesuatu pekerjaan yang tidak sempurna syaratnya atau rukunnya atau terdapat sesuatu yng menghalanginya.


Jumaat, 05 Sep 2008 10:26 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Hukum Aqal

Ertinya menetapkan atau menolak sesuatu dengan bersandarkan dalil, bukti dan keterangan berdasarkan hasil aqal (pemikiran). Terbahagi ia kepada 3 iaitu

1) Wajib - Sesuatu perkara yang pasti/ diputus oleh aqal akan adanya, contoh, 5 x 2 = 10

2) Mustahil - Sesuatu perkara yang tidak mungkin / diputuskan oleh aqal akan tiadanya, contoh, bapa kandung yang lebih muda dari anak.

3) Jaiz (harus) - Sesuatu yang berkemungkinan / diterima oleh aqal akan adanya atau tiadanya. contoh, hari akan hujan.


Hukum Adat
Ketetapan atau keputusan yang diambil oleh manusia mengenai sesuatu hal berdasarkan keputusan yang sama setelah berlaku berulangkali. Hukum adat juga terbahagi kepada 3 iaitu;

1) Wajib - Sesuatu perkara yang menurut lazimnya akan berlaku, contohnya, api membakar, gula itu manis
2) Mustahil - Menurut lazimnya tidak akan berlaku ; contoh, lelaki melahirkan anak.
3) Jaiz (Harus) - Boleh terjadi atau tidak, contoh, Orang jahat menjadi baik, atau orang miskin menjadi kaya.


Jumaat, 05 Sep 2008 10:45 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Salam,

Ayat Mutashabihaat mengikut kaedah Salaf
Ana ingin ambil kesempatan ini untuk menerangkan kaedah yang digariskan oleh Hujjatul Islam Imam Al Ghazali, iaitu kaedah memahamkan ayat-ayat mutashabihaat mengikut kaedah para Salaf:

Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali r.a. berkata:

\"Ketahuilah bahawasanya kebenaran yang jelas, sepertimana yang dijelaskan oleh ahlul basa\'ir (orang yang celik mata hatinya) ialah mazhab Salaf, iaitu yang saya maksudkan di sini, ialah, mazhab para sahabat dan tabi\'in, dan saya akan jelaskannya beserta dalil-dalinya.


\"Maka saya berkata: Hakikat mazhab salaf, yang mana merupakan mazhab yang yang benar pada pandangan kami (ulama\' Islam), iaitu, apabila sampai suatu hadith yang mutasyabihat, kepada orang awam (kaum muslimin yang awam), maka wajib bagi mereka (orang awam tersebut) berpegang dengan tujuh perkara ini iaitu: Taqdis (menyucikan Allah s.w.t.), kemudian Tasdiq (membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah s.w.t.), kemudian mengakui kelemahan (dalam memahami nas-nas mutasyabihat tersebut), kemudian bersikap berdiam diri (tidak mendalami permasalahan tersebut), kemudian tidak berbicara tentang masalah tersebut, kemudian tidak merenungkan dan berfikir tentang makna-makna perkataan tersebut dan seterusnya menyerahkan ilmu mengenainya kepada ahli makrifat.

Nota:
Mazhab salaf ini adalah BERBEZA dari kelompok SALAFI / WAHABI.


Selasa, 16 Sep 2008 11:59 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
InsyaALlah Ana sambung, setelah lama tersangkut

SIFAT-SIFAT KETUHANAN

Adapun yang wajib bagi Ketuhanan itu bersifat dengan empat sifat:

1. Sifat Nafsiyah, iaitu Wujud

2. Sifat Salbiyah iaitu, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil khawadits, Qiyamuhu binafsihi dan Wahdaniat

3. Sifat Ma’ani, iaitu, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sami’, Bashir dan Kalam

4. Sifat Ma’nawiyah, iaitu Qadirun, Muridun, ‘Alimun, Hayyun, Sami’un, Bashirrun dan Muttakalimuun

Dibahagi lagi menjadi dua sifat (Pendekatan secara nafi dan isbat)

1. Sifat Istighna’iaitu, Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil hawadits, Qiyamuhu binafsihi, Sami’, Bashir, Kalam, Sami’un, Bashirun dan Muttakallimun

2. Sifat Iftikor ilaihi, iaitu Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Kodirun, Muridun, ‘Alimun, Hayyun dan Wahdaniah


Jumaat, 30 Jan 2009 10:19 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Bahagian I: Sifat Nafsiyyah:

Wujud, ertinya ada, yang ada itu dzat Allah Ta’ala, lawannya ‘Adum, ertinya tiada yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu tiada kerana jikalau Allah Ta’ala itu tiada nescaya tiadalah perubahan pada alam ini. Alam ini jadilah statik (tak ada masa, rasa dll), dan tiadalah diterima ‘aqal jika semua itu (perubahan) terjadi dengan sendirinya.

Jikalau alam ini jadi dengan sendirinya nescaya jadilah bersamaan pada suatu pekerjaan atau berat salah satu maka sekarang alam ini telah nyata adanya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini dan teratur tersusun segala pekerjaannya maka menerima lah aqal kita wajib adanya Allah Ta’ala dan mustahil lawannya tiada. Adapun dalilnya iaitu firmanNya dalam Al Qur’an:

Allahu kholiqu kullu syai’in
ertinya, “Allah Ta’ala jualah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu.”

Adapun Wujud itu sifat Nafsiyah ada itulah dirinya hak Ta’ala. Adapun ta’rif sifat nafsiyah itu: Hiya huwa wala hiya ghoiruk, ertinya, sifat inilah dzat hak Ta’ala, tiada ia lain daripadanya yakni sifat pada lafadz dzat pada makna

Adapun Hakikat sifat nafsiyah itu : Hiya dhzalul wajibatu lizzati maadaamati azzatu ghoiru mu’alalahi bi’illati, ertinya: hal yang wajib bagi dzat selama ada dzat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana yakni adanya iaitu tiada kerana jadi oleh sesuatu dan tiada Ia terjadi dengan sendirinya dan tiada Ia menjadikan dirinya sendiri dan tiada Ia berjadi-jadian.

Adapun Wujud itu dikatakan sifat Nafsiyah kerana wujud menunjukkan sebenar-benar dirinya dzat tiada lainnya dan tiada boleh dipisahkan wujud itu lain daripada dzat seperti sifat yang lain-lain.

Adapun Wujud itu tiga bahagian:

1. Wujud Haqiqi, iaitu dzat Allah Ta’ala maka wujud-Nya itu tiada permulaan dan tiada kesudahan maka wujud itu bersifat Qadim dan Baqa’, inilah wujud sebenarnya


2. Wujud Majazi, iaitu dzat segala makhluk maka wujudnya itu ada permulaan dan ada kesudahan tiada bersifat Qadim dan Baqa’, sebab wujudnya itu dinamakan wujud Mujazi kerana wujudnya itu bersandarkan Qudrat Iradat Allah Ta’ala

3. Wujud ‘Ardy, iaitu dzat ‘Arodul wujud maka wujudnya itu ada permulaan dan tiada kesudahan seperti ruh, syurga, neraka, Arasy, Kursi dan lain-lain

Adapun yang Maujud selain Allah Ta’ala dua bahagian

1. Maujud dalam ‘alam syahadah, iaitu yang di dapat dilihat dengan pancaindera yang lima seperti langit, bumi, kayu, manusia, binatang dan lain-lain

2. Maujud di dalam ‘alam ghaib yang tiada didapat dengan pancaindera yang lima tetapi didapat dengan nur iman dan Kasyaf kepada siapa-siapa yang dikurniakan Allah Ta’ala seperti Malaikat, Jin, Syaitan, Nur dan lain-lain.

Adapun segala yang Maujud itu lima bahagian:

1. Maujud pada Zihin iaitu ada pada ‘aqal

2. Maujud pada Kharij iaitu ada kenyataan bekas

3. Maujud pada Khayal iaitu seperti bayang-bayang dalam air atau yang di dalam mimpi

4. Maujud pada Dalil iaitu ada pada dalil seperti asap tanda ada api

5. Maujud pada Ma’rifat iaitu dengan pengenalan yang putus(jazam) tiada dapat dibubar/diubah lagi terus Ia Ma’rifat kepada Allah Ta’ala

Membicarakan Wujud-Nya dengan jalan dalil:

1. Dalil yang didapat dari Khawas (pancaindera) yang lima tiada dapat didustakan

2. Dalil yang didapat dari Khabar Mutawatir tiada dapat didustakan

3. Dalil yang didapat daripada ‘Aqal tiada dapat didustakan

4. Dalil yang didapat daripada Rasulullah tiada dapat didustakan

5. Dalil yang didapat daripada firman Allah Ta’ala tiada dapat didustakan


Jumaat, 30 Jan 2009 10:35 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Bahagian II: Sifat Salbiyyah

Adapun hakikat sifat Salbiyyah itu: wahiya dallat ‘alallafiy maalaa khaliyqu billahi ‘aza wajalla, ertinya barang yang menunjukkan atas menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala iaitu lima sifat:

1. QIDAM, ertinya Sedia

2. BAQA’ ertinya Kekal,

3. MUKHALAFATUHU LIL HAWADITS ertinya Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu.

4. QIYAMUHU BINAFSIHI, ertinya Berdiri Allah Ta’ala dengan sendiriNya.

5. WAHDANIAH, ertinya Esa


Isnin, 02 Feb 2009 10:08 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
1. QIDAM, ertinya Sedia ada

Adapun hakikat Qidam ibarat dari menafikan ada permulaan bagi Wujud-Nya yakni tiada permulaan, lawannya Huduth ertinya baharu iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia baharu kerana jikalau Ia baharu nescaya jadilah Wujud-Nya itu wujud yang harus, tiadalah Ia wajibal wujud maka sekarang telah terdahulu wajibal wujud baginya maka menerimalah aqal kita wajib baginya bersifat Qadim dan mustahil lawannya baharu , adapun dalilnya firmannya dalam Al Qur’an: huwal awwalu, ertinya Ia juga yang awal.

Adapun Qadim nisbah pada nama empat perkara:

a. Qadim Haqiqi iaitu dzat Allah Ta’ala

b. Qadim Sifati, iaitu sifat Allat Ta’ala

c. Qadim Idhofi, iaitu Qadim yang bersandar seperti dahulu bapa daripada anak

d. Qadim Zamani, iaitu masa yang telah lalu sekurang-kurangnnya setahun


2. BAQA’ ertinya Kekal

Adapun hakikat Baqa’ itu ibarat menafikan ada kesudahan bagi Wujud-Nya, yakni tiada kesudahan, lawannya Fana’ ertinya binasa iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia binasa, jikalau Ia binasa jadilah Wujud-Nya itu wujud yang baharu, apabila Ia baharu tiadalah Ia bersifat Qadim maka sekarang telah terdahulu bagi-Nya wajib bersifat Qadim maka menerimalah aqal kita wajib bagi-Nya bersifat Baqa dan mustahil lawannya binasa, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wayabqo wajhu robbikauzuljalali wal ikrom, ertinya kekal dzat Tuhan kamu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Adapun yang Kekal itu dua bahagian:

a. Kekal Haqiqi, iaitu dzat dan sifat Allah Ta’ala

b. Kekal Ardy, iaitu kekal yang dikekalkan, menerima hukum binasa jikalau dibinasakan Allah Ta’ala, kerana ia sebahagian daripada mumkinun, tetapi tiada dibinasakan maka kekallah ia, maka kekalnya itu dinamakan kekal ‘Ardy, seperti ruh, arasy, kursi, kalam, luh mahfudh, syurga, neraka, bidadari dan telaga nabi(kauthar).


Isnin, 02 Feb 2009 10:22 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
3. MUKHALAFATUHU LIL HAWADITS ertinya Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu

Adapun Hakikat Mukhalafatuhu lil hawadits itu diibaratkan menafikan dzat dan sifat dan af’al Allah Ta’ala dengan segala sesuatu yang baharu, yakni tiada bersamaan dengan segala yang baharu, lawannya Mumassalatuhu lil hawadits, ertinya bersamaan dengan segala sesuatu yang baharu. Tiada diterima oleh aqal dikatakan Allah Ta’ala itu bersamaan dzat-Nya dan sifat-Nya dan af’al-Nya dengan segala yang baharu, kerana jikalau bersamaan dengan segala yang baharu maka tiadalah Ia bersifat Qadim dan Baqa’, sebab segala yang baharu menerima hukum binasa, maka sekarang telah terdahulu wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Qadim dan Baqa’, maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadits, dan mustahil lawannya Mumasalatu lil hawadits, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an:

laisa kamitslihi syai’un wa huwa ssami’ul bashir, ertinya tiada seumpama Allah Ta’ala dengan segala sesuatu dan Ia mendengar dan melihat.

Adapun bersalahan dzat Allah Ta’ala dengan dzat yang baharu kerana dzat Allah Ta’ala bukan jirim atau jisim dan bukan jauhar atau ‘aradh dan tiada dijadikan, tiada bertempat, tiada berjihat, tiada bermasa atau dikandung masa dan tiada beranak atau diperanakkan.

Bersalahan sifat Allah Ta’ala dengan sifat yang baharu kerana sifat Allah Ta’ala Qadim dan ‘Aum takluknya, seperti Sami’ Allah Ta’ala takluk pada segala yang maujud.

Adapun sifat yang baharu itu tiada ia Qadim dan tiada ‘Aum takluknya, tetapi takluk pada setengah perkara jua seperti yang baharu mendengar ia pada yang berhuruf dan bersuara dan yang tiada berhuruf dan bersuara tiada ia mendengar atau yang jauh atau yang tersembunyi seperti gerak-gerak yang dalam hati dan begitu jua sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Allah Ta’ala.

Adapun bersalahan perbuatan Allah Ta’ala dengan perbuatan yang baharu kerana perbuatan Allah Ta’ala itu memberi bekas dan tiada dengan alat perkakas dan tiada dengan minta tolong dan tiada mengambil faedah dan tiada yang sia-sia.

Adapun perbuatan yang baharu tiada memberi bekas dan dengan alat perkakas atau dengan minta tolong dan mengambil faedah.

4. QIYAMUHU BINAFSIHI, ertinya Berdiri Allah Ta’ala dengan sendirinya

Adapun hakikat Qiyamuhu binafsihi itu ibarat daripada menafikan berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia, yakni tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan tiada berkehendak kepada yang menjadikannya.

Mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan tiada berdiri dengan sendiriNya, kerana Ia zat bukan sifat, jikalau Ia sifat, maka berkehendak kepada tempat berdiri kerana sifat itu tiada boleh berdiri dengan sendirinya.

Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Ia kerana Ia Qadim, jikalau berkehendak Ia kepada yang menjadikan Dia, maka jadilah Ia baharu, apabila ia baharu tiadalah ia bersifat Qadim dan Baqa’ dan Mukhalafatuhu lil hawadits.

Maka sekarang menerimalah aqal kita, wajib diterima oleh aqal, bagi Allah Ta’ala itu bersifat Qiyamuhubinafsihi dan mustahil lawannya An-laayakuunu ko’imambinafsihi, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: Innallaha laghniyyun ‘anil ‘alamiin, ertinya Allah Ta’ala itu terkaya daripada sekalian alam.

Adapun segala yang Maujud menurut berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia itu empat bahagian:

a. Tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia dan tiada berkehendak kepada tempat berdiri, yaitu zat Allah Ta’ala

b. Berdiri pada zat Allah Ta’ala dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia, iaitu sifat Allah Ta’ala

c. Tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia iaitu segala jirim yang baharu

d. Berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia iaitu segala ‘aradh yang baharu


Isnin, 02 Feb 2009 10:29 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
5. WAHDANIAH, ertinya Esa

Adapun hakikat Wahdaniah itu ibarat menafikan kam muttasil (berbilang-bilang atau bersusun-susun atau berhubung-hubung) dan kam mumfasil (bercerai-cerai banyak yang serupa) pada zat, pada sifat, dan pada af’al.

Lawannya An-yakunu wahidan, ertinya tiada ia esa. Mustahil tiada diterima oleh akal sekali-kali dikatakan tiada Ia Esa, kerana jikalau tiada Ia Esa tiadalah ada alam ini kerana banyak yang memberi bekas.

Seperti dikatakan ada dua atau tiga tuhan, kata tuhan yang satu keluarkan matahari dari barat, dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari timur, dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari utara atau selatan, kerana tiga yang memberi bekas. Tentu kalau tuhan yang satu itu mengeluarkan matahari itu dengan sekehendakknya umpamanya disebelah barat, tentu pula tuhan yang lain meniadakannya dan mengadakan lagi menurut kehendaknya umpamanya di sebelah timur atau utara atau selatan, kerana tiga-tiga tuhan itu berkuasa mengadakan dan meniadakan maka kesudahannya matahari itu tiada keluar.

Maka sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana keadaan atau perjalanan di dalam alam ini semuanya teratur dengan baiknya maka menerimalah aqal kita wajib diterima aqal Wahdaniah bagi Allah Ta’ala dan mustahil lawannya berbilang-bilang atau bercerai-cerai.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: Qul huwallahu ahad, ertinya katakanlah oleh mu (Muhammad) Allah Ta’ala itu Esa, yakni Esa zat dan Esa sifat dan Esa Af’al.

Adapun Wahdaniah pada zat menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berbilang-bilang atau bersusun-susun seperti dikatakan zat Allah Ta’ala itu berdarah, berdaging dan bertulang urat, atau dikatakan zat Allah Ta’ala itu kejadian daripada anasir yang empat.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak yang sebangsa atau serupa, umpama dikatakan ada zat yang lain seperti zat Allah Ta’ala yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.


Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil itulah yang hendak kita nafikan pada zat Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua perkara ini maka barulah dikatakan Ahadiyyatuzzat, yakni Esa dzat Allah Ta’ala.

Adapun Wahdaniah pada sifat menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berbilang-bilang atau bersusun-susun sifat, seperti dikatakan ada pada Allah Ta’ala dua Qudrat atau dua Ilmu atau dua Sami’ yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak yang sebangsa atau serupa seperti dikatakan ada Qudrat yang lain atau Ilmu yang lain seperti Qudrat dan Ilmu Allah Ta’ala.


Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil inilah yang hendak kita nafikan pada sifat Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua itu maka baharulah dikatakan Ahadiyyatussifat, yakni Esa sifat Allah Ta’ala.

Adapun Wahdaniah pada af’al menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berhubung atau minta tolong memperbuat suatu perbuatan, seperti dikatakan Allah Ta’ala jadikan kuat pada nasi mengenyangkan dan kuat pada air menghilangkan dahaga dan kuat pada api membakar dan kuat pada tajam memutuskan yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak perbuatan yang memberi bekas, seperti dikatakan ada perbuatan yang lain memberi bekas seperti perbuatan Allah Ta’ala, yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil inilah yang hendak kita nafikan pada af’al Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua ini maka baharulah kita dikatakan Ahadiyyatull af’al, yakni Esa perbuatan Allah Ta’ala.


Isnin, 02 Feb 2009 10:34 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
Bahagian III: Sifat Ma’ani

Adapun hakikat sifat Ma’ani itu: wahiya kullu sifatu maujudatun qo’imatun bimaujuudatun aujabat lahu hukman, ertinya tiap-tiap sifat yang berdiri pada yang maujud (wajibalwujud / zat Allah Ta’ala) maka mewajibkan suatu hukum (iaitu Ma’nawiyah)

Sifat Ma’ani ini maujud pada zihin dan maujud pula pada kharij, ada tujuh perkara:

1. QUDRAT ertinya Kuasa, Takluk pada segala mumkinun

2. IRADAT ertinya Menentukan, takluk pada segala mumkinun

3. ILMU ertinya Mengetahui, takluk pada segala yang wajib, mustahil dan ja’iz bagi aqal.

4. HAYAT ertinya Hidup, tiada takluk, tetapi syarat bagi aqal kita menerima adanya sifat-sifat yang lain.

5. SAMA’ ertinya Mendengar, takluk pada segala yang maujud.

6. BAShAR ertinya Melihat, takluk pada segala yang maujud.

7. KALAM ertinya Berkata-kata


Selasa, 03 Feb 2009 9:56 am
Profil YIM WWW
Administrator
Administrator

Menyertai pada: Rabu, 16 Jul 2008 11:54 am
Kiriman: 69
Lokasi: From Baling TO JB
Jawab dengan petikan
1. Qudrat ertinya Kuasa

Adapun hakikat Qudrat itu iaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia mengadakan dan meniadakan bagi segala mumkin muafakat dengan Iradat-Nya. Adapun erti mumkin itu barang yang harus adanya atau tiadanya

Adapun mumkin itu empat bahagian:

a. Mumkin Maujuud ba’dal ‘adum, iaitu mumkin yang pada masa sekarang, dahulu tiada, seperti: langit, bumi dan kita semuanya.

b. Mumkin Ma’dum ba’dal wujud, iaitu mumkin yang tiada pada masa sekarang ini dahulunya ada, seperti: nabi Adam as, dan datok-datok nenek kita yang sudah tiada.

c. Mumkin sayuzad, iaitu mumkin yang akan datang seperti hari kiamat, syurga dan neraka.

d. Mumkin Ilmu Allah annahu lamyujad, iaitu mumkin yang di dalam Ilmu Allah Ta’ala, tetapi tiada dijadikan seperti hujan emas, Air laut rasanya manis, dan banyak yang lain lagi.

Lawannya ‘Ujdzun ertinya lemah, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu lemah, kerana jikalau Ia lemah nescaya tiadalah ada alam ini kerana yang lemah itu tiada dapat memperbuat suatu perbuatan. Maka sekarang alam ini telah nyata adanya bagaimana yang kita lihat sekarang ini, maka menerimalah aqal kita wajib diterima aqal, bagi-Nya bersifat Qudrat dan mustahil lawannya ‘Ujdzun.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wallahu ‘ala kulli sai’in-qodir, ertinya Allah Ta’ala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tetaplah dalam Hakikat Qudrat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Qudrat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan lemah.
*

Qudrat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan lemah.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu, dan tiada mengambil faedah.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).


Selasa, 03 Feb 2009 10:03 am
Profil YIM WWW
Papar kiriman sejak:  Susun mengikut  
Jawab topik   [ 23 kiriman ]  Pergi ke muka 1, 2  Berikutnya

Siapa dalam talian

Pengguna yang melayari forum ini: Tiada pengguna berdaftar dan 1 tetamu


Anda tidak boleh mengirim topik baru dalam forum ini
Anda tidak boleh menjawab topik dalam forum ini
Anda tidak boleh menyunting kiriman anda dalam forum ini
Anda tidak boleh menghapuskan kiriman anda dalam forum ini
Anda tidak boleh mengirim lampiran dalam forum ini

Cari:
Lompat ke:  
cron